Trends

Condensatie en vochtproblemen vermijden bij een renovatie

Ben je van plan om je woning te renoveren? Dan wordt het belangrijk om niet per ongeluk condensatie- of vochtproblemen te creëren door de aanpassingen die je doorvoert. Het gebeurt sneller dan je denkt. Eventueel bestaande vochtproblemen pak je best ook meteen aan. Hoe je die kan ontdekken leer je ook in dit artikel.

<CR:core_head_title />

Problemen vermijden

Te veel vocht in je woning kan een hele waaier aan problemen veroorzaken. Denk aan een muffe geur of vochtige muren tot schimmels die zowel op zichtbare als onzichtbare plaatsen beginnen groeien. Dat laatste wil je natuurlijk kost wat kost vermijden. Schimmels hebben zeer nadelige gevolgen voor onze gezondheid, onder andere omdat ze giftige gassen uitscheiden. En eens ze er zijn, krijg je ze moeilijk weg. Vochtplekken hebben natuurlijk ook een nefast effect op je interieur.

Gelukkig hoeft het zo ver niet te komen als je je renovatie strategisch en met kennis van zaken aanpakt! In dit artikel krijg je enkele belangrijke tips.
Om vochtproblemen te vermijden werk je in het algemeen op drie domeinen:

  • Zorg voor een goede afvoer van stromend water en grondwater.
  • Vermijd binnen dat vochtige lucht kan blijven hangen en plaats goede ventilatie. Zo vermijd je dat condensatie je woning begint aan te tasten.
  • Gebruik in ruimtes waar vocht aanwezig is, zoals de badkamer, waterresistente materialen.

Vochtproblemen ontdekken met vochtmeter

Hoe ontdek je vochtproblemen?

Ben je van plan een bestaande woning te kopen om ze te renoveren? Dan weet je best op voorhand waar de eventuele vochtproblemen zich bevinden. Heb je al een woning? Dan kan je vooraleer je een renovatie start op zoek gaan naar de zwakke plekken van je woning. 

Als je voor je totaalrenovatie samenwerkt met Victor zorgen we dat al deze mogelijke problemen voor jou worden aangepakt en opgelost. Wij gaan bij aanvang van je renovatie op zoek naar probleempunten en verhelpen ze voor we verder gaan met de afwerking van je nieuwe interieur. Je hoeft je geen zorgen te maken over vochtplekken die in de maanden of jaren na jouw renovatie zouden verschijnen.

Pak je dit alles toch liever zelf aan? Vochtproblemen ontdek je onder andere door kleurveranderingen op binnen- en buitenmuren. Bijvoorbeeld gele of bruine plekken op behang of achter je verf. Plaaster en verf kunnen ook kleine blaasjes en bulten vertonen die mogelijk niet verkleuren. Keldermuren en plafonds kunnen ook kleurplekken krijgen. Die kunnen wijzen op de verschillende water- en zoutreacties die zich in de muren afgespeeld hebben door vochtproblemen. Zie je zwarte plekken? Dan duidt dat al op een gevaarlijke schimmel. Kom hier niet aan en schakel een expert in. Door zwarte schimmel aan te raken gaat hij gassen en sporen lossen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Hierdoor kan hij zich ook nog gemakkelijker verspreiden.

Om vocht in de muren te ontdekken kan je ook een vochtmeter gebruiken. Dat is een klein toestel met metalen bol die via elektrische geleiding de hoeveelheid water in een muur kan meten. Zo vind je de plekken waar er teveel water in een muur zit. Dat is vooral handig wanneer je van plan bent een woning te kopen en alle muren pas geverfd werden. Mogelijk was dat om iets te verbergen.

Vloeren kunnen ook problemen verraden. Krijgen houten vloeren bulten of oneffenheden? Springen tegels wat omhoog en komen ze los?
Muffe geuren tonen meteen aan dat er een vochtprobleem is, maar dankzij bovenstaande indicaties ga je sneller de bron vinden.
Er zijn ook verschillende soorten vochtproblemen, elk met hun unieke oorzaken en manier van aanpakken. We starten met een veel voorkomend vochtprobleem: condensatie.


Wat is condensatie

Condensatie – wat is het en waar ontstaat het?

Condensatieproblemen duiken vaak op na slecht uitgevoerde renovaties. Bijvoorbeeld omdat er koudebruggen gecreëerd zijn door een ondoordachte isolatie en er tegelijkertijd niet slim met ventilatie omgesprongen is. Dit is één van de vele redenen waarom we bij Victor enkel totaalrenovaties uitvoeren en niet in fases werken. Het is dankzij een totaalaanpak dat je vochtproblemen kan voorkomen. 

Condensatie ontstaat wanneer warme, vochtige lucht met een koud oppervlak in contact komt. Dan krijg je de vorming van waterdruppels. Dat kan je na het douchen in de badkamer bijvoorbeeld zien. De warme, vochtige dampen worden op koude muren meteen omgevormd tot waterdruppels. In de badkamer is een goede verluchting geen luxe. Ze is absoluut noodzakelijk.

De badkamer is natuurlijk niet de enige hot spot voor condensatie. Ruimtes zoals de slaapkamer waar we veel verblijven zijn hier ook gevoelig voor. Onze uitgeademde lucht bevat ook veel vocht. Keukens, kelders en de wasplaats zijn ook geschikte kandidaten voor condensatie.

Bovenop de vochtige lucht hebben we dus eveneens een koud oppervlak nodig. Dat is waar de koudebrug op het toneel verschijnt. Het is een magneet voor condensatie. Koudebruggen worden gecreëerd door thermische fouten in het gebouw. Vandaar dat het belangrijk is om tijdens je renovatie het ontwikkelen van koudebruggen te vermijden.

Een koudebrug vormt zich meestal op een plaats waar de isolatie onderbroken wordt. Heb je bijvoorbeeld een goed geïsoleerde muur, maar bevat je raam een slecht geïsoleerde betonnen balk? Dan heb je een koudebrug. Of komt een goed geïsoleerde muur in aanraking met een niet geïsoleerde vloerplaat? Dan ook. Zelfs een goed geïsoleerde buitenschil met thermisch slecht geïsoleerde ramen doet koudebruggen ontstaan. Een andere veel voorkomende oorzaak is wanneer de buitenmuur de binnenmuur raakt. Voeg je daar dan een slechte ventilatie aan toe waardoor de luchtvochtigheidsgraad al snel te hoog zal liggen? Dan creëer je condensatie. Je kan er gelukkig iets aan doen! 


Isolatie

Condensatie – hoe vermijd je het?

We hebben gezien dat de vorming van condensatie twee ingrediënten heeft. Vochtige lucht en een koude oppervlakte zoals een koudebrug.

Om condensatie te vermijden hebben we dus twee elementen nodig. Ten eerste zorgen we voor een goede ventilatie. Zo houden we de luchtvochtigheid onder controle. We ventileren liefst via een mechanisch systeem van type C of D. Bij type D heb je ook warmterecuperatie, waardoor je zeer weinig warmte verliest. De verse buitenlucht die je dan naar binnen brengt wordt vooraf opgewarmd door de uitgaande, te verversen lucht. Dat is zeker een aanrader indien je je woning via een warmtepomp verwarmt. Anders gaat die laatste extra elektriciteit nodig hebben om het warmteverlies goed te maken.

Ten tweede gaan we voor een goede isolatie. Eentje zonder koudebruggen. Die pakken we aan door de buitenmuur goed te isoleren zonder thermische fouten. Zo vermijden we temperatuurverschillen. We lossen eventuele problemen in de spouwmuur ook op en we isoleren de ramen en de balken errond goed.

Het is na een renovatie belangrijk dat het aangenaam vertoeven is in je woning. Een gezond binnenklimaat zorgt daarvoor. Een goede ventilatie is dan ook onontbeerlijk.

Wil je je totaalrenovatie door professionals laten aanpakken om achteraf condensatie en vochtproblemen te vermijden?

Ontdek onze werkwijze


Drainage waterafvoer

Opstijgend vocht? 

Opstijgend vocht is een andere grote boosdoener die je voor en na je renovatie kan tegenkomen. Bij opstijgend vocht dringt grondwater je muur binnen. Dat kan bijvoorbeeld in de kelder zijn. Dat vocht gaat dan niet enkel ter plekke voor problemen zorgen, maar kan ook omhoogklimmen. Het klinkt misschien raar, maar water klimt inderdaad graag omhoog in muren. Je krijgt dan bijvoorbeeld blaasjes en bultjes op je muur, pleister brokkelt af en hout begint te rotten. In latere fases kan je ook schimmelvorming en muffe geuren krijgen. Dat opstijgend vocht verhoogt dan ook weer de luchtvochtigheid, waardoor condensatie nog meer de kans krijgt om op koudebruggen en andere plaatsen te ontstaan.

Een woning kan bijvoorbeeld last krijgen van opstijgend vocht wanneer de waterkering ontbreekt of beschadigd is. Een waterkering is een laag uit kunststof of ander water afstotend materiaal die net boven het grondniveau tussen je eerste laag stenen geplaatst wordt. Bij oudere huizen is er mogelijk geen waterkering geplaatst. Via het zogenaamde “onderkappen” kan je ook bij een bestaande woning tijdens een grondige renovatie nog een waterkering laten plaatsen. Of dat een goed idee is voor jouw woning bespreek je best met een renovatie-expert. Het onderkappen van muren brengt ook risico’s met zich mee. In vele gevallen is het bijvoorbeeld beter om de muren te injecteren. In dat geval wordt opstijgend vocht behandeld door muren te injecteren met een speciale vloeistof. Die zorgt dan voor een beschermende laag waardoor het vocht niet meer naar boven kan trekken.

Het is natuurlijk nog beter om het vocht zoveel mogelijk weg te houden van je muren. Je kan tijdens je renovatie aan de buitenzijde van de muren ook voldoende drainage voorzien. Dat is vooral handig wanneer het grondwaterpeil hoog staat en de grond tegen de muren regelmatig zeer vochtig tot nat is. Dankzij die drainage wordt het water dan aan de buitenzijde afgevoerd vooraleer het de muur kan intrekken. Water zoekt immers steeds de gemakkelijkste weg.

Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden. Ten eerste kan je je ondergrondse buitenmuren met een drainagemat beschermen. Hierdoor komt het water niet tot tegen je muur en is er door speciale noppen in die mat ook verluchting voorzien.

Daarnaast zorgen we dat het aanwezige grondwater afgevoerd wordt en niet ter plaatse blijft. Dat kan bijvoorbeeld via een zogenaamde Franse drainage of Franse afvoer. Je plaatst dan een geperforeerde afvoerpijp langs je buitenmuren in de grond. De pijp mag net iets dieper dan je fundering geplaatst worden. Die pijp leg je met een zeer zachte helling zodat het water weg van je woning beweegt. Ze wordt dan volledig met grind of kiezelstenen omgeven en daarrond komt nog een filterdoek zodat klei en grond het geheel niet verstopt. De perforaties aan de onderzijde van de buis zuigen het water op en voeren het af. Zo kan het niet meer tegen je keldermuren aandrukken en niet meer binnensijpelen.

Zorg er ook steeds voor dat regenwater van je huis weg stroomt en zo min mogelijk rond je woning de bodem in trekt. Dat doe je door dakgoten proper te houden en afvoerpijpen op de riolering aan te sluiten. Eventuele terrassen, andere harde oppervlaktes en je tuin zelf plaats je met een kleine aflopende helling. Zo stroomt het water weg van de woning en verzamelt het zich niet rond je buitenmuren. Voorzie ook voldoende goten naast terrassen en hou ze proper zodat de aflopen niet verstopt geraken.

Wil je je hier niet zelf mee bezig houden en ben je van plan om je volledige woning te renoveren? Dan kan je Victor inschakelen. Tijdens onze totaalrenovaties houden we hier allemaal rekening mee. Het aanpakken en voorkomen van vochtproblemen past binnen het totaalplaatje dat wij aanbieden


Scheuren in muur

Lekken, scheurtjes en gaten in de muren

Een andere oorzaak van vocht in huis is doodgewoon door scheuren en lekken in bestaande muren. Zit je bijvoorbeeld met een scheurtje in de muur van je kelder? Dan zal vocht al snel een weg naar binnen vinden. Werden er ondoordacht gaten in muren geboord onder het grondoppervlak? Bijvoorbeeld om elektriciteitsleidingen naar binnen of buiten te brengen? Dan ga je bij hoog grondwater na langdurige regen zelfs een heus riviertje creëren waarbij het water door de gaten naar binnen stroomt. Tijdens een renovatie wordt dit op twee manieren aangepakt. Er wordt voldoende drainage aan de buitenzijde van de muur voorzien. Daarnaast worden alle scheurtjes en gaten met waterafstotende materialen afgedicht.

Komen de scheuren in de muren echter door funderingsproblemen? Dan moeten die ook onderzocht en nadien aangepakt worden. Zo kan je bijvoorbeeld palen onder de woning laten plaatsen die tot op hard gesteente in de grond geboord worden. Die palen gaan enkele meters tot soms tientallen meters diep, afhankelijk van de bodem waar je woning op rust. Op die palen worden dan dragers geplaatst die tot onder de fundering gedraaid worden. Daarna wordt het huis waar nodig wat opgekrikt zodat alles weer waterpas en recht staat. Je huis wordt vanaf dan ook echt gedragen door die palen, waardoor verdere verzakkingen vermeden worden.


badkamer zeephouder

De badkamer en andere vochtige ruimtes beschermen

Ruimtes waar veel vocht aanwezig zal zijn, zoals de badkamer, bescherm je best extra. Bovenop de verluchting die hier echt noodzakelijk is, vermijd je best het gebruik van poreuze materialen. Zij zuigen vocht op. Zijn er muren of vloeren die ook echt met water in aanraking komen? Dan hebben die een extra behandeling nodig.

Renoveer je je badkamer? Ga dan zeker ten rade bij experts want foutjes zijn snel gemaakt. Een veelvoorkomende fout is bijvoorbeeld om de wanden van je douche niet speciaal te behandelen tegen vocht. Je kan niet zomaar tegels tegen muren aanbrengen in dat geval. Het vocht kan dan via de voegen of tegel zelf tot diep in de muur trekken. Vandaar dat er eerst een Kerdi-doek aangebracht wordt op muren die met water in contact zullen staan. Zelfs dan zijn er natuurlijk valkuilen. Zo mag je extra veel aandacht besteden aan overgangen en naden. Water zoekt steeds een weg en schimmels houden ook van hoeken en spleten.


Conclusie: vocht vermijden na een renovatie

Zoals je in dit artikel leerde is vocht een geduchte tegenstander van je woning en van je gezond binnenklimaat. Vandaar dat je je renovatie en het vermijden van vocht best aan experts overlaat. Fouten achteraf rechtzetten is niet leuk.

Daarnaast zou het ook zonde zijn dat je het interieur van je woning naar een veel hoger niveau brengt, om het dan door vocht te laten aantasten.

Heb je grote plannen met je woning en ben je op zoek naar een renovatie expert zodat je totaalrenovatie zonder zorgen verloopt? Vooraf, tijdens de werken én achteraf?

Neem dan contact met ons op. Dan bespreken we vrijblijvend je plannen.

Contacteer ons


Lees verder

Welke interieurstijl kies jij voor je renovatie?
Trends Lifestyle

Welke interieurstijl kies jij voor je renovatie?

Of je nu houdt van een landelijke stijl, het graag klassiek hebt of meer in bent voor hedendaags en strak, onze interieurarchitecte duikt graag in je wereld en staat je bij met advies en concrete tips.

Nu lezen
Is een totaalrenovatie iets voor jou?
Actueel Trends

Is een totaalrenovatie iets voor jou?

Dankzij een renovatie kan je van een woning die wat liefde kan gebruiken weer een parel maken. Hoewel kleine aanpassingen en puntjes op de ‘i’ al een verschil kunnen maken, kiezen veel mensen meteen voor een totaalrenovatie. Wat houdt dit in en is dat de beste keuze?

Nu lezen
Download gratis magazine

Download ons magazine

Ontdek hier ons Victor-magazine en laat je inspireren.
Verken boeiende onderwerpen zoals duurzaam (ver)bouwen, Belgische design hotspots, en fascinerende verhalen achter enkele gerealiseerde projecten.

Download gratis magazine

© 2024 Victor is een merk van de Camino Group