Terug naar overzicht

Nieuwe EPB-eisen in 2015 voor ingrijpende of gewone renovatie

dinsdag 4 augustus 2015

Vanaf dit jaar gelden nieuwe EPB-eisen voor alle renovaties met stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. ‘EPB’ staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat.

Ingrijpende of gewone renovatie?

Voor de nieuwe eisen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten renovaties: een ‘ingrijpende energetische renovatie’ en een ‘gewone renovatie’. Voor deze twee soorten gelden verschillende voorwaarden.

Ingrijpende energetische renovatie

Om te spreken van een ingrijpende energetische renovatie moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

  • Alle ruimten moeten uitgerust zijn met minimale ventilatievoorzienzingen, analoog aan de vereisten voor nieuwbouw.
  • Er gelden maximale U-waarden voor nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde constructiedelen.
  • De berekening van de globale energieprestatie-eis (het zogenaamde E-peil) gebeurt op dezelfde manier als voor nieuwbouw.
  • Het gebouw moet na de werken een E-peil van 90 halen.

Gewone renovatie

Voor een ‘gewone’ renovatie zijn de voorwaarden minder strikt. Toch gelden er een aantal vereisten voor de gebruikte technieken en isolatie. Er zijn nieuwe EPB-eisen voor thermische isolatie van nieuwe scheidingsconstructies en ventilatie. Deze eisen worden aangevuld met minimale isolatie-eisen voor daken, muren en vloeren die worden nageïsoleerd.

Voorwaarden voor nieuwe technische installaties

De nieuwe regelgeving omvat ook voorwaarden voor technische installaties. Deze gelden echter enkel voor nieuwe of vervangende installaties. Voor bestaande installaties waar niet aan geraakt wordt, gelden de nieuwe eisen dus niet.

Alle informatie kan je in detail nalezen op energiesparen.be