Terug naar overzicht

Hoe evolueert de renovatiemarkt in 2017?

dinsdag 10 januari 2017

Fabian Timmermans is een doorwinterde verbouwadviseur bij Victor. Christel Hofman is kersvers projectleider. Samen beantwoorden ze voor jou 5 pertinente vragen over renoveren en verbouwen in 2017. Opvallend hoe beide collega’s elkaar aanvullen. Lees hier zonder twijfel al een van de meest interessante blogs uit 2017.

Hoe evolueert de renovatiemarkt in 2017?

Fabian: “Ik zie vijf redenen waarom de renovatiemarkt in 2017 verder zal toenemen.

 1. Steeds meer woningen gebouwd in de jaren ’60-’70 komen vrij en worden te koop aangeboden. Die woningen voldoen niet meer aan onze hedendaagse woonnormen qua isolatie, (hernieuwbare)energie en comfort. En dus dringt zich een renovatie op.
 2. Het interessante btw-tarief van 6% (woningen ouder dan 10 jaar) i.p.v. 21 % bij nieuwbouw. Voorbeeld? Aankoop van sanitaire toestellen ter waarde van 6.500 euro. Dat betekent + 390 euro btw bij renovatie, geleverd én geplaatst door een aannemer.  Of  +1.365 euro btw bij nieuwbouw.
 3. De renovatiepremies (niet bij nieuwbouw).
 4. De interessante leningtarieven.
 5. Door de lage opbrengst op een spaarboekje investeren de mensen sneller in hun woning na een periode van 20 à 25 jaar. Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwen van keuken, badkamer, vloeren, buiten- en binnenschrijnwerk.

     “ 6% in plaats van 21% btw blijft een boost geven aan energetische renovaties.” 

Christel: “Wat het interessante financiële aspect betreft van verbouwen betreft, sluit ik mij volledig aan bij Fabian. Ik merk wel dat de schaal van de verbouwingen evolueert. Tot nu toe bestond het overgrote deel van de renovaties in Vlaanderen uit het vervangen van de typische Vlaamse koterijen door nieuwe lichte aanbouwen met leefkeukens. Ik verwacht dat deze trend zich zeker zal blijven voortzetten, maar zie ook dat het aantal renovaties van bestaande woningen tot BEN-woning (= Bijna-EnergieNeutrale woning) toeneemt. Het aantal BENovaties zal blijven toenemen ten koste van nieuwbouwwoningen.

Redenen hiervoor zijn:

 1. De aangekondigde betonstop vanaf 2040. Deze betonstop zal verhinderen dat extra open ruimte mag ingenomen worden voor nieuwbouw. Tussen nu en 2040 zijn er reeds strengere voorwaarden om nieuwe gronden aan te snijden Mensen zullen daarom voor zekerheid kiezen en eerder opteren voor een totaalrenovatie dan voor een nieuwbouw.
 2. De Vlaamse overheid stimuleert het BENOveren. Daarom introduceert ze in 2017, bovenop de al bestaande premies en subsidies voor energiebesparende investeringen, drie initiatieven die de BENOvatiedrempel aanzienlijk verlagen:
  • de totaalrenovatiebonus.
  • een vermindering van de onroerende voorheffing voor een 'ingrijpende energetische renovatie:
   De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de buitenschil (de buitenkant van een woning) wordt nageisoleerd. Hoe beter het isolatieniveau van een huis, hoe energiezuiniger het is, en hoe lager het E-peil (de energieprestatie).
   Wie sinds 1/10/2016 een bouwaanvraag voor een ingrijpende energetische renovatie heeft ingediend  en op het einde van de rit een E-peil van maximaal E90 kan voorleggen, krijgt vijf jaar lang 50% korting. Zakt het E-peil naar E60, dan is vijf jaar lang helemaal geen onroerende voorheffing meer verschuldigd. 
  • gratis begeleiding door een BENOvatiecoach."

Wat wordt bij een verbouwing het meest over het hoofd gezien?

Christel: “De fasen die voorafgaan aan het effectieve verbouwwerk zijn cruciaal voor een vlot verloop van de werken. Ik leg kort uit:

 1. het ontwerp: neem voldoende tijd om na te denken over hoe je woont, leeft en werkt en hoe je binnen 10, 20, 30 jaar denkt te wonen. Jonge gezinnen denken vaak dat een nieuwe aanbouw de oplossing is om meer licht en ruimte in de woning te brengen. Het resultaat is dan vaak dat de oude, killere hoofdbouw niet meer optimaal gebruikt wordt en dat de energiekosten niet dalen. Soms kan het nuttig zijn om te bekijken of bestaande ruimte niet beter geoptimaliseerd kan worden en of de bestaande woning niet beter als een geheel kan aangepakt worden. Een architect kan hierbij een grote meerwaarde betekenen.
 2. De voorbereiding van de werken: zodra het ontwerp klaar is willen mensen liefst zo snel mogelijk starten met de werken. Het is echter belangrijk om de aannemer voldoende voorbereidingswerk te laten verrichten. Een gedetailleerde planning en de juiste vakmensen op de juiste plek op het juiste moment is van belang voor een vlot verloop van de werken. Neem zoveel mogelijk beslissingen, tot zelfs het kleinste detail nog voor de start van de werken. Zo kom je niet voor verrassingen en onverwachte verrekeningen te staan.

“Een gedetailleerde planning is cruciaal.”

Fabian: “Ik vul Christels advies aan met enkele concrete zaken die vaak ontsnappen aan de aandacht: Opstijgend vocht in muren is een belangrijk aandachtspunt. Het is niet altijd even zichtbaar. Maar dit kan makkelijk en snel via een  vochtmeter gedetecteerd worden. Ook cruciaal: aantasting van houten dakconstructie en vloerroosteringen door houtinsecten. Probleem is dat die vaak op voorhand niet goed zichtbaar zijn door bijvoorbeeld de plafondbekleding. En tot slot:  kijk ook of er mogelijks sporen van asbest zijn. Denk dan aan dakbedekking, lambriseringen, isolatie rond chauffagebuizen, ...  De afbraak en evacuatie hiervan brengen een grote kost met zich mee. Of de woning asbest heeft, kan ter plaatse nagekeken worden.”

Hoe ziet de gezinswoning van de toekomst eruit? 

Fabian: “Ik ben ervan overtuigd dat “wonen” in de toekomst totaal anders zal zijn dan nu. Kijk alleen al naar onze drang naar vrijheid en mobiliteit: mensen veranderen steeds sneller van job, willen geen tijd meer verliezen in de files en we komen meer en meer verschillende gezinssituaties tegen. Door die snel veranderende levenssituatie zullen mensen meer aan “housesharing” doen. Ook een nieuwe trend is “cohousing”, vrienden gaan samenwonen om de kosten te delen. Bij Victor krijgen we ook af en toe de vraag naar kangoeroewoningen. Familieleden die een bestaande grote woning opsplitsen in twee wooneenheden. Let op, dat is niet altijd even interessant omdat de woning juridisch één blijft.”

Christel: “De gezinswoning van de toekomst is zonder twijfel compact en energetisch geoptimaliseerd. Ik denk ook dat de gezinswoning een doorgroeiwoning wordt. Daar kan je wonen van jong gezin tot iets minder fitte senior. Die woning kan zelfs geclusterd zijn met andere woningen, aangevuld met een gemeenschappelijke groente-, speeltuin,…. Elke woningcluster is zelfvoorzienend in zijn energieverbruik.”

“Housesharing, cohousing en kangoeroewonen. Wonen krijgt er de komende jaren een totaal andere dimensie bij.”

Wat wordt dé verbouwtip van 2017?

Fabian: “Door de stijgende energieprijzen en de lage intrest op ons spaargeld  blijft een energetische verbouwing één van de beste investeringen in 2017. Niet twijfelen, doen!”

Christel: “Isoleren en ventileren. Dat blijft cruciaal voor een gezonde woning. Bespaar zeker niet op deze twee aspecten bij je verbouwing. Start je ontwerp met deze twee punten in het achterhoofd.”

'Verbouwen uit liefde voor je huis' is de nieuwe baseline van Victor. Hoe zal jij dit in de praktijk brengen?

Christel: “Elke woning heeft bepaalde kernkwaliteiten meegekregen van de originele ontwerper. Door de jaren heen zijn deze kwaliteiten soms wat verwaterd. Ik herstel graag de oorspronkelijke kwaliteiten van een huis en probeer er nog een extra dimensie aan te geven. Door enkele kleine ingrepen kan een oud huis er opnieuw heel hedendaags uitzien. Je zou het kunnen zien als een make-over voor je huis, waarbij de goede kwaliteiten extra in de verf gezet worden.”

Fabian: “Een huis moet een thuis zijn, een plek waar je je gelukkig voelt, waar je graag vertoeft samen met je gezin. Liefde voor je gezin en (t)huis is de solide fundering voor een gelukkig leven.

www.renovatie2020.be
www.energiesparen.be